Off-Highway: Строителна и аграрна техника

Удовлетворете най-новите екологични норми, производителност и стандарти на комфорт

Главното предизвикателство в проектирането на пътно-строителна, селскостопанска и строителна техника е да се удовлетворят най-новите екологични норми и в същото време да се увеличат производителността и стандартите на комфорт. Това изисква не само по-нататъшно развитие на компонентите на агрегатите, но и внедряване и интеграция на нови компоненти, като рециркулация на отработените газове (EGR), филтър за твърди частици (DPF) селективна каталитична редукция (SCR), които оказват  допълнително влияние, изразено в повишаване изискванията към охладителните системи и повишаване на температурите в изпускателната уредба. В допълнение почти всички компоненти трябва да работят в широк диапазон от температури на околната среда, различни условия на запрашеност и това трябва да се постигне без да се намалява производителността.

Управлението на температурата в агрегата и топлинния баланс в двигателния отсек са важни проблеми в проектирането. Охлаждащият въздушен поток, характеристиките на вентилатора и вграждането на подходящия охладител силно влияят на геометрията и намаляват наличния обем. Охлаждащият въздух преминава през лабиринт от тръби, кабели и друго оборудване. Следователно, отчитането на всички тези фактори е от съществено значение за правилното определяне на загубите на налягане в обемния поток през двигателния отсек, а също и за подбор на подходящ вентилатор.

Отвори в капаците, скари, ребра, капаци на охладители, топлообменници, тръби, изпускателни системи, хидравлични елементи и други, трябва да бъдат оптимизирани и възможно най-добре позиционирани за получаване на най-добри работни характеристики и повишаване на ефективността. Чувствителните електрически системи и сензори трябва да бъдат защитени с помощта на топлинни щитове с подходящ дизайн, материал и позиция.

Производителите на машини и оборудване са подложени на допълнителен натиск от изискванията на клиентите за повишено качество, надеждност, комфорт и изисквания за работа в опасна среда. Високи стандарти на комфорт се достигат само с усъвършенствани системи за ОВК и детайлно познаване на климатика в кабината, преноса на топлина и материалите за термична защита.

Преди изграждане и тестване на прототип, компаниите трябва да вземат огромен брой решения в кратък период от време, които се основават на фундаментално и детайлно разбиране на сложни мултидисциплинарни проблеми. Инженерите и специалистите, вземащи решения трябва да знаят колкото е възможно повече за поведението на направеното от тях още в ранния етап на проектиране, когато проекта е още в чертожна фаза на промяната на дизайна няма да има лавинообразен ефект върху времето и разходите за развойна дейност.

termoflow.com ще ви помогне да постигнете най-ниски нива на емисии, високо ниво на комфорт и работни характеристики. Нашите методи съчетават най-модерните техники в компютърната флуидна динамика с богат професионален опит и разбиране на техническите предизвикателства в индустрията. Ние предлагаме консултации, инженерни дейности на високо професионално ниво, достоверна компютърна симулация и анализ от един източник.

Download brochure

Examples

termoflow.com provides wide range of solutions for off-highway applications

Thermal Management

 • Cooling airflow & pressure resistance
 • Cabin air conditioning, HVAC system
 • Electronics and battery cooling
 • Engine compartment cooling
 • Full scale simulations
 • Thermal protection

Powerpack/Powertrain Design

 • Exhaust systems, exhaust piping
 • Grills, slats and protective grids
 • Hydrodynamic, aerodynamic & thermal loads
 • Airfan selection, integration
 • Cooler & cooler bonnets
 • Hoods/bonnets & covers
 • Pipes, tubes & air ducts
 • Heat exchanger

Hydraulics Design & Integration

 • Valves, quick connect couplings
 • Piping pressure drop
 • Fittings and blocks
 • Hydraulic tanks

termoflow.com

Your first choice for complex geometries and reliable simulations