Оптимизация на изпускателни системи за отработени газове и техните тръбопроводи

Performance, pressure resistance, heat exchange

Administrator

Оптимизация на изпускателни системи за отработени газове и техните тръбопроводи

Модерните изпускателни системи за отработени газове са много по-сложни и не могат да се сравняват с обикновените тръбопроводи. Главното предизвикателство в тяхното проектира е постигането на най-новите екологични изисквания. Това изисква внедряването и интегрирането на нови компоненти свързани с рециркулацията на отработените газове (EGR), филтрирането на твърди частици (DPF) или селективна каталитична редукция (SCR). Тези високотехнологични системи работят при определени условия, където съществува взаимодействие течност-газ и / или филтриране и рециркулация, позволяващи намаляване на вредните емисии. Например поддържането на загубата на налягане и температурата на отработилите газове в определен диапазон е основен проблем при подобряване работата на системата.

Екологичните изисквания се повишават постоянно и в процеса на проектиране се появява нужда от утвърдени методи за симулация, позволяващи стесняването на кръга от възможните подобрения. Модерните изчислителни методи и богат опит на Thermoflow.com в индустрията ще помогне за оценяването на голям брой проекти в кратък период от време и за намирането на оптимално решение.

Software CMS - a big picture