Energy

Energie- und Umwelttechnik | Енергетика и околната среда

Combustion processes

CFD Simulation

Administrator
октомври 2016

Explosion protection

CFD Simulation

Administrator
октомври 2016

Contaminants distribution

CFD Simulation

Administrator
октомври 2016

Wind loads on solar systems and windmills

CFD Simulation

Administrator
октомври 2016

За нас

Инженерни услуги и технически изчисления от първа ръка в областта на изчеслителните методи, термофлуиден анализ, динамиката на флуиди и термодинамиката.

Follow us: Energy

Социални мрежи.

Сфери на приложение

Етикети

Как е възможно да се симулират процесите в течности и газове?
CFD в правилните ръце - мощен инструмент за проектиране