Electromobility

Electronics and power electronics cooling

Thermal simulation

Administrator
март 2018

Battery thermal management

Thermal simulation

Administrator
март 2018

Electric machines and drive units

Thermal simulation

Administrator
март 2018

Air conditioning & comfort

(HVAC)

Administrator
март 2018

За нас

Инженерни услуги и технически изчисления от първа ръка в областта на изчеслителните методи, термофлуиден анализ, динамиката на флуиди и термодинамиката.

Follow us: Electromobility

Социални мрежи.

Сфери на приложение

Етикети

Как е възможно да се симулират процесите в течности и газове?
CFD в правилните ръце - мощен инструмент за проектиране