Architecture

Architektur und Bauwesen | Архитектура и строителсво

Building aerodynamics

Wind loads

Administrator
октомври 2016

Radiation heat transfer

Sun radiation

Administrator
октомври 2016

Air conditioning

Air distribution

Administrator
октомври 2016

За нас

Инженерни услуги и технически изчисления от първа ръка в областта на изчеслителните методи, термофлуиден анализ, динамиката на флуиди и термодинамиката.

Follow us: Architecture

Социални мрежи.

Сфери на приложение

Етикети

Как е възможно да се симулират процесите в течности и газове?
CFD в правилните ръце - мощен инструмент за проектиране