Aerospace

Luftfahrt | Авиация

Evaluation of airfoi characteristics

Subtitle

Administrator
октомври 2016

Airfoil selection and optimization

2D/3D Aerodynamics

Administrator
октомври 2016

Overall Aircraft Aerodynamics

Digital Wind Tunnel Testing

Administrator
октомври 2016

Evaluation of design loads

Digital Wind Tunnel Testing

Administrator
октомври 2016

Optimization of high-lift system

2D/3D Aerodynamics

Administrator
октомври 2016

Cooling airflow otimization

Powerplant integration

Administrator
октомври 2016

Otimization of inlets & outlets

2D/3D Aerodynamics

Administrator
октомври 2016

За нас

Инженерни услуги и технически изчисления от първа ръка в областта на изчеслителните методи, термофлуиден анализ, динамиката на флуиди и термодинамиката.

Follow us: Aerospace

Социални мрежи.

Сфери на приложение

Етикети

Как е възможно да се симулират процесите в течности и газове?
CFD в правилните ръце - мощен инструмент за проектиране